Mapový portál města Břeclavi


geoportal_logo_uvodni.pngVe webové mapě jsou pasporty Břeclavi (komunikace, zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení) a územně analytické podklady celého území ORP.  Dále je k dispozici Základní báze geografických dat s širokou plejádou dat a letecké snímky poskytnuté Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Mapa je průběžně aktualizovaná.
..


TI_logo.jpg

Město Břeclav zveřejňuje mapu technické infrastruktury na území ORP Břeclav. V mapě je znázorněno vedení technických sítí a jejich správců. Závazné vyjádření o existence sítě může vydat jen jejich správce. V seznamu níže jsou uvedeny adresy na správce a odkazy na on-line formuláře. Použít lze i univerzální formulář žádosti. Doporučujeme podívat se na přehledný obrázkový návod použití mapy.

Spravci-TI.xlsx,  TI-manual.pdf


blokove_cisteni_male.jpgI v roce 2023 bude po celém městě průběžně probíhat blokové čištění.

Tam, kde je to nezbytné, bude v čase blokového čištění zákaz zastavení. Podívejte se na přehlednou mapku. Kliknutím na barevnou čáru se ukáže přesný termín čištění.


3D-kostel_1.jpg

Břeclav si můžete zobrazit i ve třetím rozměru, nastavit si sluníčko a změřit výšky.

Odkaz pro zobrazení 3D Břeclavi (a jižní části Poštorné).

Odkaz pro zobrazení Charvátské Nové Vsi a severní části Poštorné


logo_1.jpgMěstský úřad nabízí občanům možnost zobrazit si mapky městských hřbitovů, nalézt konkrétní hrob, zjistit obsazenost hrobového místa, či najít místo odpočinku příbuzného zemřelého. (Vyhledat lze pouze ty pohřbené, které nájemce hrobového místa zveřejňuje na náhrobku.) Aplikace byly připraveny během podzimu 2022. Děkujeme za vaše případné připomínky, či náměty.

Hřbitov v BřeclaviHřbitov Charvátská N. V. - Hřbitov v Poštorné - Hřbitov ve Staré Břeclavi


logo.jpgV červnu roku 2020 provedlo Město Břeclav revizi všech hracích a cvičebních prvků. Při té příležitosti vznikla podrobná mapa dětských hřišť a workouts. Budeme rádi, pokud se vyjádříte, jak se na hřištích cítíte. Na pocitové mapě lze vysledovat i průběžný stav zjišťování.

.


parkoviste.jpgPro občany i návštěvníky Břeclavi je k dispozici interaktivní mapa, na které jsou barevně vyznačené placené parkovací zóny a parkování pro rezidenty. V mapě jsou zaznačena i vyhrazená parkovací místa pro ZTP. Orientační mapka je uzpůsobená i pro chytré mobilní telefony.
.


odstavky_logo.jpgAplikace pro občany zobrazující plánované odstávky dodávky elektrické energie. Po přiblížení se zobrazí ikonka ukazující lokalitu plánované odstávky. Kliknutím na ikonku se zobrazí podrobné informace o termínu a místě.

.


obr_story_mapa.jpg Podívejte se do historie Břeclavi pohledem malé Lidušky a jejího dědy Jožina. Příběh vyprávěný v obrázcích a mapách vytvořil Dominik Ambrož. 

.


odpad_2.jpgMěsto Břeclav zveřejňuje pro své občany interaktivní mapu sběrných míst tříděného odpadu.

 Ve městě jsou rozmístěny nádoby na papír, plast, sklo, textil, oleje, kov a elektro odpad.

.


pes.jpgAby majitelé psů věděli, kde se jejich miláčci mohou proběhnout, byla zveřejněna přehledová mapka zobrazující lokality určené pro volný výběh psů a místa s koši, na kterých jsou sáčky na exkrementy.

 


logo.pngMěsto Břeclav má Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích. Přiožená mapa vymezená území přehledně prezentuje.

.


ko__.jpgObčané města mají možnost hlásit závady na městkém majetku, a to následujícím způsobem:
 - otevřete si tuto stránku přímo v pohlížeči Vašeho mobilního telefonu (s operačním systémem Android)
- klikněte na odkaz: instalační soubor Survey123 download.jpg stáhněte a nainstalujte Survey123 (verze 2.9)
 - spusťte program Survey123, přihlašovací jméno: zavady, heslo: ZavadyBv1
- nahrejte ankety, zobrazí se jednoduchá anketa, ve které lze závadu zadat a přidat fotografii závady.
Je třeba mít zapnutý příjem GPS. 
Závadu lze odeslat ihned, nebo později po připojení telefonu k Internetu.
(Webovou verzi hlášení závad, bez nutnosti instalace Survey123, připravujeme.)

Aplikace zobrazí příslušnému úředníkovi novou závadu. Pokud se jedná o závadu na městském majetku, pak je předána k řešení. Pokud ne, tak je informován příslušný majitel (například správa silnic). Evidenci závad přijatých, řešených a vyřešených je možné sledovat v na webu závad.

Během let 2018 až 2021 bylo občany nahlášeno téměř čtyři tisíce závad. Děkujeme Vám, že se o své město zajímáte!

V případě podnětů k mapovým službám úřadu se prosím 
obraťte na Jitku Coufalovou (jitka.coufalova@breclav_eu)