Zdravé město


Město Břeclav přijalo v roce 2011 deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Přijetím této deklarace město potvrdilo zájem o aktivní realizaci programu Zdravé město WHO jako oficiálního programu, jehož platformou je v České republice asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Podpisem deklarace se dále město zapojilo do mezinárodní iniciativy Místní Agenda 21 OSN a naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN. MA21 je zařazena mezi metody kvality veřejné správy, které doporučuje ministerstvo vnitra. Naplňování kritérií MA21 může být městem využito jako podpůrný prostředek pro žádosti o podporu z vybraných národních i regionálních dotačních titulů.

Bližší informace o ZDRAVÉM MĚSTU BŘECLAV najdete ZDE.

GALERII PROJEKTŮ realizovaných i připravovaných najdete ZDE.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE najdete ZDE.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY města najdete ZDE.